.

Omläggning tegeltak i Lahäll

Takläggning på villatak om 330 kvm tegelmaterial på. Täby kommun på Lahällsvägen 68

.

.

Intresserad av våra tjänster?

.