.

Stor bandtäckning i Umeå

Här utförde Ejelöv Bygg & Tak AB ett av våra större takprojekt ute i Umeå där vi installerade bandtäckning till ett stort hus. Bandtäckning är så kallad falsad plåt, som används taktäckningsmaterial. 

.

.

Intresserad av våra tjänster?

.