.

Stosar till BRF i Trångsund

Här installerade Ejelöv Bygg & Tak AB takstosar till en bostadsrättsförening ute i Trångsund. Takstosar används på tak för att erhålla en säker och vattentät anslutning mellan tätskiktet och genomföringar rör av diverse slag. Formerna, behoven och dimensionerna varierar beroende på applikation, vilket vi anpassar i vår plåtverkstad! 

.

.

Intresserad av våra tjänster?

.